Revize plynových zařízení jsou dány vyhláškou č. 85/1978.

Účelem revize je celkové posouzení plynového zařízení. Plynovým zařízením se rozumí jak rozvod plynu, tak i spotřebiče.


Při posuzování plynových zařízení rozlišujeme:
  • Kontroly
  • Výchozí revize
  • Provozní revize

Kontrola plynového zařízení je posouzení stavu plynového zařízení v rámci požadavků bezpečnosti.

Kontrola se provádí zpravidla 1x za rok.

Výchozí revize plynového zařízení je celkové posouzení plynového zařízení před uvedením do provozu, např. při rekonstrukci plynového rozvodu.

Provozní revize je periodické posuzování stavu plynového zařízení.

Provádí se zpravidla 1x za tři roky.


Revizní lhůty:
  1. Kontrola – 1x ročně
  2. Výchozí revize – před uvedením zařízení do provozu
  3. Provozní revize – 1x za tři roky

Zajistíme Vám pravidelný harmonogram kontrol a revizí a také upozorníme na blížící se lhůtu kontroly nebo revize.

Výhodné ceny při objednání revize elektrického zařízení, např. hromosvodu, elektroinstalací, elektrospotřebičů.

Pro bližší informace nás kontaktujte.