Konečná cena kontroly, revize nebo tlakové zkoušky závisí na druhu plynového zařízení a je také odvislá od náročnosti provedené práce.

U pravidelných kontrol je cena obvykle 150 – 200 Kč – bytová jednotka.

U pravidelných revizí je cena obvykle 200 – 400 Kč – bytová jednotka.

Drobné opravy, např. seřízení poloh sporáku, odstranění drobných netěsností dotažením nebo výměna těsnění, je zdarma.

Dále Vám zdarma zajistím harmonogram kontrol a revizí a upozorním na termín blížící se kontroly nebo revize.

V případě trvalejší spolupráce je možné se domluvit na snížení cen.

Výhodné je také zároveň provést revizi elektro zařízení.

Ukázka z ceníku