Revize elektrospotřebičů upravuje ČSN 33 1600 a zákon č. 262/2006 Sb. a následných právních úprav.

V rámci revize Vám připravíme evidenci elektrospotřebičů v elektronické podobě.

Součástí evidence bude označení elektrospotřebiče, jeho vizuální prohlídka, proměření a odzkoušení a následné vyhotovení revizní karty.


Skupina el. spotřebičů Spotřebiče držené v ruce Přenosné spotřebiče
Kontrola Revize Kontrola Revize
A Spotřebiče poskytované formou pronájmu Vždy před jejich předání uživateli
B Spotřebiče používané ve venkovním prostoru Před použitím Třídy I 1x za 3 měsíce Před použitím 1x za 6 měsíců
Třídy II a III 1x za 6 měsíců
C Spotřebiče používaná při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prosotorách Před použitím Třídy I 1x za 6 měsíce Před použitím 1x za 24 měsíců
Třídy II a III 1x za 12 měsíců
D Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách Před použitím Třídy I, II, III 1x za 12 měsíce Před použitím 1x za 24 měsíců
E Spotřebiče používané při administrativní činnosti Před použitím Třídy I, II, III 1x za 12 měsíce Před použitím 1x za 24 měsíců
Intervaly lhůt si lze prohlédnout v tabulkách níže