Základní elektrotechnické předpisy upravující kontroly a revize elektrických zařízení a spotřebičů jsou tyto normy:
  • ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
  • ČSN 33 1600 – Revize a kontroly elektrického a ručního nářadí během používání
  • ČSN 33 1610 – Revize elektrických spotřebičů mimo ručního nářadí