1. Výchozí revize – u nových instalací, kolaudace objektu, vyřízení odběrného místa (hodiny), jednání s distributory
  2. Periodická revize – zjišťování aktuálního stavu instalací v pravidelných lhůtách. Intervaly lhůt si lze prohlédnout v tabulkách níže. (V případě jednoduše odstranitelných vad je možné provést opravu na místě a nebo v případě nutnosti větších zásahů je možné se na opravě domluvit.)
  3. Mimořádná revize – po provedení zásahů do elektroinstalací, jako jsou rekonstrukce nebo úpravy

Pořadové číslo Druh prostředí Lhůta revize
1 Normální 5
2 Studené 3
3 Horké 3
4 Vlhké 3
5 Mokré 1
6 Se zvýšenou korozní agresivitou 3
7 S extrémní korozní agresivitou 1
8 Prašné s prachem nehořlavým 3
9 S otřesy 2
10 S biologickými škůdci 3
11 Pasivní s nebezpečím požáru 2
12 Pasivní s nebezpečím výbuchu 2
13 Venkovní 4
14 Pod přístřeškem 4
Tabulka se lhůtami periodických revizí

Pořadové číslo Druh prostor dle rizika ohrožení osob
1 Prostory určené k shromažďování více
než 250 osob (sportovní haly...)
2
2 Zděné obytné a kancelářské budovy 5
3 Školy, rekreační střediska, hotely a další
4 Objekty nebo jejich části provedené ze stavebních
hmot stupně hořlavosti C2 a C3
3
5 Pojízdné a převozné prostředky 1
6 Prozatimní zařízení staveniště 0,5
Podle druhu prostoru, ve kterém je umístěna elektroinstalace, a rizika ohrožení osob